...ගමේ රසට...
පොලොස් කරිය සමග රොටී 2
Rs 200/=
ඇණවුම් කරන්න - 0758519765

image
Chamil Roshan added new photos to Game Rasata
2 months ago - Translate

...ගමේ රසට...
පොලොස් කරිය සමග රොටී 2
Rs 200/=
ඇණවුම් කරන්න - 0758519765

image
මාන්ශ අනුභව කරන කෙනෙකුට සත්ව ගාතන වැලකීම උදෙසා කතාකිරීමට සහ ඒ උදෙසා නීති වලට එකගවීමට අයිතියක් නැතිද? ඒ ඇයි?
4 months ago - Translate - Youtube

සන්වේදී කාරනා ගැන හිතලු කියද්දි මීට වඩා නිශ්චිතවව ඒවා හුදෙක් හිතලු බවත් පරීක්ශන මට්‍ටමකටවත් සලකන්න තරම් දියුනුද යන්න සදහන් කල යුතුමයි. නැතිනම් අනාගත පරපුර මේවගේ විවිද හිතලු විස්වාස කරල , විවිද මතවල එල්බගෙන බේද බින්න වන තතවය ඇතිකිරීමේ මාදය වගකීම දැන හෝ නොදැන ඉටු කෙරෙමින් පවතී.

https://youtu.be/m9rv5Vr9Ftc

සන්වර්දන අ/වාසනාව

මුහුදු මහ විහාරයට 30ක් හෝ 60ක් හෝ 70ක් හෝ ගැසට් කලේ අතීත ලියවිල්ලක තියන වෙන්කිරීම පදනම් කරගෙන නම්, ඒ අතීත වෙන්කිරීම කලේ කුමක් පදනම් කරගෙනද ?

එ වැනි වෙන්කිරීම අද කරන්න බැරිද ? ඒ කියන්නෙ ඉස්සර තිබ්බෙ 72 උනත්, අද 100ක් වෙන් කරන්න බැරිද ?

ඇයි අතීත ඔප්පු වලටම සීමාවෙලා තීරන ගන්නෙ සහ ඉල්ලීම් කරන්නෙ?

මේ වෙන්කිරීම තුල වන ප්‍රභල පදනම කුමක්ද ?
ඇයි ඒ අතීත නිවරදි ලෝක සාදාරන පදනම අපිට වලන්ගු නොවන්නෙ සහ සගවන්නෙ ?
අරාබියෙ ඉස්ලාම් දම වෙනුවෙන් වෙන්කිරීම් කරන්නෙ , ඇමරිකාවෙ පාල්ලිවෙනුවෙන් වෙන්කරන්නෙ සහ බිම් වෙන්කලේ කුමන සාදාරන පදනම ප්‍රමුකවද?
ඇයි ඒ පදනම මත අද ප්‍රමානවත් තරමි ඉඩ බුදු දහම වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න රිජු තීරන නොගන්නෙ ?

අද කරන විදිහටපරන ඔප්පු පදනම් කරගෙන කලානම් දේවනම්පියතිස්ස රජතුමාට සහ අනෙක් රජවරුන්ට බිම් අගලක්වත් පන්සල් සහ ස්තූප වෙනුවෙන් වෙන්කරන්න වෙන්නෙ නැ නේද ? මොකද අතීතෙ ඒව එහෙම වෙන් කරල තිබ්බෙ නැනේ.

ඒ වගෙම අද කොලබ තියන බිම් අගලක්වත් "සන්වර්දන" ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් පවරගන්නත් වෙන්නෙ නැ. අතීත ඔප්පු මතම ත‍ර්ක කරන්න ගියොත්.

පන්සල් වෙනුවෙන් බිම් පවරාදිම්ම "සන්වර්දනය" සදහා වන කටයුත්තක් නොවේද ?

දේවනම් පියතිස්ස රජතුමා පසහ අනෙක් රජවරු බුදුදහමට ඉඩම් ගම් වෙන් කලේ එය "සන්වර්දනයේ" ප්‍රමුක අන්ගය ලෙස සලකපු නිසා නොවෙද ?

ව්‍යවස්තාවෙ ප්‍රමුකම වගකීමක් ලෙස දක්වලත් , බුදු දහමහි පෝශනය සහ එහි අභිවුර්දිය උදෙසා අවශ්‍ය තීරන ගැනීමේ අගය, කොලබ මහල් නිවාසයක් වෙනුවෙන් බිම් පවරාගන්න එකට වඩා ඉතා අගනා බවත් ප්‍රතිලාභ අමිල බවත් , හදුනන නායකයෙක් කවදානම් බිහිවෙයිද ?

 • About
 • සිස්ටම් එක වැරදි කියමින් ඉන්න එක වෙනුවට, චතුරාර්ය සත්ය තුලින් පාඩම් ඉගෙන ගනිමින්,
  1. ප්රශ්නය අත් දැකිම
  2. පරශ්නයට හේතු/හෙතුව හදුන ගැනිම
  3. හේතු නිවැරදි කිරිම තුලින් ප්‍රශ්නය නිරිදය වන ක්‍රමයක් සෙවිම
  4. නිරොදය වන පිලිවෙල ක්‍රියාවට නන්වන ක්‍රමය ට කටයුතු කිරීම, අනුගත වීම
  ප්‍රශ්නයක විසදුම ක්‍රියාත්මක කිරීම දක්වා යොමුවන මේ පියවර පදනම කරගෙන , ඔබට තියන ඕනම සුදුසු කාලීන ප්‍රශ්නයක් ඉස්මතු කරන්න ආරාදනා කරනව.
  නීති පිලිවෙත් ගරුකරමින් විසදුම් මගක් පලදායකව එකගත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කරමු
 Quick Login Here