ආයුබෝවන්,
සිංහලයන් එක එක මත වලට බෙදිලා. එක මතයකට ගන්න පුළුවන් දවසක් පෙන්නේත් නැහැ.
ඒ මදිවට මුහුණු පොතේ තම ජාතිය ගැන අපිට කතා කරන්න නිදහස නැහැ. Report වෙනවා, ගිණුම් තහනම් වෙනවා.

එනිසා මම කල්පනා කලේ කාලාමයේ මේ සමුහය ආරම්භ කරන්න.

බොහෝ මතවාද තියන නිසා අපි ඒක මතයකට ඇවිත් දේශපාලනයට බලපෑමක් කරන්න හිතුවොත් ඒක කරන්න තව බොහෝ කාලයක් යනවා. ඒ හින්ද ඔබගේ මතය මොකක් වුනත් ඔබ සිංහලයා වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් මේ සමුහයට එකතු වෙන්න. ඔබගේ සමාන මත ඇති මිතුරන්, පක්ෂ වලට කඩේ නොයන අය මෙතැනට එකතු කරන්න.

මම දේශපාලන පක්ෂයක් හදන්න නෙවේ හදන්නේ, එහෙනම් මොකක්ද මේ සමුහයෙන් කරන්න යන්නේ?

1. ඔබ සියලුදෙනාට මොන මතවාද දැරුවත් ඔබට අවශ්‍ය මුලික දේශපාලන දැනුමක් තියනවා.

2. රටේ දේශපාලනය, ආර්ථිකය සහ සංස්කෘතිය මොන දිශාවටද යන්න ඕනෑ කියල ඔබට දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා.

අන්න ඒ ටික ඔබට ලබා දෙන්න මම මේ උත්සාහ කරන්නේ.

එහෙම නැතිව අරය හොඳයි, මෙයා නරකයි, ඒ තීරණය හොඳයි, මේ තීරණය නරකයි, මම කැමති පක්ෂෙ මොනවා කලත් හොඳයි, අනිත් අය මොනවා කලත් වැරදියි වගේ අවබෝදයෙන් තොර හැසිරීම් අපේ රට පස්සට මිස ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ නැහැ.

එනිසා ඔබ දේශපාලනයට කැමති කෙනෙක් නම් මේ දේවල් දෙතුන් වරක් හොඳින් කියවල තේරුම් අරන් තමන්ගේ දේශපාලන මතයට එකතු කර ගන්න.

ඔබ දේශපාලනයට අකමැති කෙනෙක් නම් වහාම කැමති වෙන්න, මොකද රට ඉදිරියට යන්න නම් විශේෂයෙන්ම තරුණ ඔබ දේශපාලනයට මැදිහත් වෙන්නම වෙනවා.

මේ දැනුම අරන් ඊට පස්සේ මුහුණු පොතේ ඉන්න ඔබේ යහළුවන් හැකි තරම් පක්ෂ වහල් මානසික තත්වයෙන් මුදා ගන්න. ඔවුන් කාලාමයේ සාමාජිකයන් කරලා මේ දැනුම ව්‍යාප්ත කරන්න උදව් කරන්න.

1. කැමැති පක්ෂයකට සහාය දෙන්න නමුත් ඇයි වහල් වෙන්නේ?
විශ්වාසය සහ සැබෑ නියෝජිත දේශපාලනය තේරුම් ගමු: https://kaalama.org/read-blog/213

2. සැබෑ ජනතා නියෝජනයට මග විවර කරන්නේ කොහොමද?
අසන බුද්ධි මණ්ඩප සංකල්පය: https://kaalama.org/read-blog/5

3. රටේ ආර්ථිකය මොන අතටද යන්න ඔනෑ?
විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලසුම: https://kaalama.org/read-blog/3

4. රටේ අධ්‍යාපනය මොන අතටද යන්න ඔනෑ?
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සැලසුම: https://kaalama.org/read-blog/6176

5. රටේ සංස්කෘතිය මොන අතටද යන්න ඔනෑ?
ලාංකීය සංස්කෘතික සහ සාමාජිය ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව : https://kaalama.org/read-blog/7033

මම නැවත කියනවා, මේ මත වලට ඔබ එකඟ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ, නමුත් ඒ සාරය එකතු කරලා ඔබේ මතය දියුණු කර ගන්න.

හැකි තරම් ඔබේ මිතුරන් කාලාමයේ සාමාජිකයන් කරලා මේ දැනුම ව්‍යාප්ත කරන්න උදව් කරන්න.


තෙරුවන් සරණයි!

ආචාර්ය බුද්ධික අදිකාරී, කාලාමය.
සිංහල ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය : https://kaalama.org/read-blog/204

----//-----
by Dr. Buddika Adikari
B.Sc (Moratuwa), PhD (Surrey, UK)
© Buddika R B Adikari All Rights Reserved.


.

image

(3 Pack) GlucoFlow - Gluco Flow Advanced Blood Support Supplement (180 Capsules)
https://www.digistore24.com/re....dir/351566/ashvani19
Chick Here to order USA# https://amzn.to/3veuDav
Chick Here to order U.K# https://amzn.to/3vigNE4
Chick Here to order Germany# https://amzn.to/3vintSz
Chick Here to order France# https://amzn.to/3PWkXtc
Chick Here to order Canada# https://amzn.to/3RYc7gl
Chick her to order Australia# https://amzn.to/3baWyBm
GlucoFlow, Gluco Flow Capsules, GlucoFlow Supplement, Gluco Flow Blood Support
Gluco Flow Advanced Blood Support 3 Bottles

image

ALL SLIMMING HERBS All Day Slimming Tea For Weight Loss - All Natural 30 Days Detox Tea That Flattens Tummy - Daytime Energy Boost Tea 30 Bag+ Evening Detox Tea 30 Bag
https://www.digistore24.com/re....dir/420539/ashvani19
Chick Here to order USA# https://amzn.to/3OEmJ11
Chick Here to order U.K# https://amzn.to/3z5QMJ8
Chick Here to order Germany# https://amzn.to/3zAXkRt
Chick Here to order France# https://amzn.to/3vg1mwc
Chick Here to order Canada# https://amzn.to/3oxlshz
Chick her to order Australia# https://amzn.to/3b6puKE
LOSE WEIGHT NATURALLY WITH OUR DELICIOUS TEA - 2.9 Pounds A Week - Our Morning Tea boosts metabolism, reduces appetite and cravings, drastically increases energy level. Our most successful clients drink 3-4 cups a day and lose weight in record time. The Evening Tea helps you get deep and restful sleep, while helping your body detoxify during the night. It also reduces bloating and constipation, and most of our clients who drink a cup in the evening, wake up lighter every morning.

image

https://warriorplus.com/o2/a/fxdypn/0
For Anyone Looking To Start, Scale and Grow A Digital Business In 2021 "New Book Reveals How I Built A 7-Figure Online Business Using Nothing But Ethical Email Marketing To Drive Revenue, Sales and Commissions...” Without Ever Creating Product, Without Fulfilling Services, Without Running Ads, or Ever Doing Customer Service – And Best of All Only Working 30 Minutes A Day, All While Automatically Generating Sales 24/7

image

Ring Spotlight Cam Solar (White) + Ring Solar Panel (White)
Chick Here to order USA# https://amzn.to/3Oyxu4P , https://amzn.to/3PTpBIb
Chick Here to order U.K# https://amzn.to/3cJUMaw
Chick Here to order Germany# https://amzn.to/3vfycNM
Chick Here to order France# https://amzn.to/3OvhjFj
Chick Here to order Canada# https://amzn.to/3cBqffb
Chick her to order Australia# https://amzn.to/3z7Q7H7

image

iRobot Braava Jet M6 (611 Ultimate Robot Mop- Wi-Fi Connected, Precision Jet Spray, Smart Mapping, Works with Alexa, Ideal for Multiple Rooms, Recharges and Resumes, White
Chick Here to order USA# https://amzn.to/3cGjad9
Chick Here to order U.K# https://amzn.to/3cECLud
Chick Here to order Germany# https://amzn.to/3oqFKZV
Chick Here to order France# https://amzn.to/3PKUmPO
Chick Here to order Canada# https://amzn.to/3vcPPO8
Chick her to order Australia# https://amzn.to/3J1od46

image
  • About
  • Towards a Union of Independent Political Groups
Enter with Facebook Login