කාලාම අපි දෙල්කඳ Cover Image
කාලාම අපි දෙල්කඳ Profile Picture
කාලාම අපි දෙල්කඳ VERIFIED
@Kaalama_Api_Delkanda
17 people like this
077 999 2118

ගොඩවදින්න ඔබේ පවුලේ අවන්හලට!

කුකුල් මස් සමග දිවා ආහාරය : රු. 280/-
මාළු සමග දිවා ආහාරය : රු. 280/-
බිත්තර සමග දිවා ආහාරය : රු. 220/-
එළවලු දිවා ආහාරය : රු. 180/-

කෘතීම රසකාරක, වර්ණක, කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය ආදිය නැතිව ගමේ ගෙදර ආරයට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ගන්න කැමතිද?

image
 • About
 • අපි "කාලාම අපි” නමින් සිංහල අවන්හලක් පවත්වා ගෙන යනවා.

  කෘතීම රසකාරක, වර්ණක, කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය ආදිය නැතිව ගමේ ගෙදර ආරයට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ජනතාවට ලබා දීම තමයි අපේ අරමුණ.
  අපේ ආහාර හදන්නේ සිංහල ගෘහනියන්, කෝකිවරු නෙවේ.

  ස්ථානය: දෙල්කඳ පොළ අසල, 12, පරණ කැස්බෑව පාර (රත්තන පිටිය දෙසට), අපේ සෝම හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රතිමාවහන්සේට හූවක දුර.

  දුරකථනය: 077 929 5534
  Online Shop & Menu: https://kaalama.org/shop/Kaalama_Api_Delkanda