ආයුබෝවන්,

සේනා සංවිධානය විදිහට අපි සැබෑ සිංහලයන් පාර්ලිමේන්තුවට 2025 දී යැවීමේ ඉලක්කයට සමගාමිව මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළා.

මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරලා දැන් ටිකක් කල්, නමුත් මේ අවස්ථාවේ ඒ ගැන මුලික අවධානය යොමු කරන්න අපි තීරණය කළා.

විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලැස්ම ජනාධිපතිවරයා හරහා කෙසේ හෝ ක්‍රියාත්මක කරන බලාපොරොතතුව වෙනුවෙනුත් අපි වැඩ කරගෙන යනවා.

සිංහල ව්‍යාපාර ගොඩ නගමු. නගා සිටුවමු.

සිංහල අන්තර්ජාල ව්‍යවසායකයන් සහ සාමාන්‍ය ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීම් පිළිබඳව ව්‍යාපෘතිය : https://kaalama.org/read-blog/204

අපි ඉස්සෙල්ලම රටේ සෑම ප්‍රදේශයකම තියන සිංහල ව්‍යාපාර ගැන දත්ත එකතු කරන්න ඕනෑ.

ආරම්භක පියවර ලෙස ඔබගේ ප්‍රදේශයේ ඔබ මිලදී ගන්න කැමති සිංහල ව්‍යාපාර 5ක් පමණ මේ අඩවියට එකතු කරන්න.

https://kaalama.org/

නිවැරදිව location ඒක තෝරලා එකතු කරන්න. මොකද location ඒක අනුව තමයි මුලික වර්ග කිරීම වෙන්නේ.

මේ ඔබ අපගේ කර්තව්‍යට සහාය දිය හැකි පළමු පියවරයි.

අපේ සංකල්පය අනුව ඒ ඒ ප්‍රදේශයේ අය තම ප්‍රදේශයේ සිංහල ව්‍යාපාර ගැන මේ අඩවිය හරහා හොඳින් දැනුවත් වෙනවා. අපි ඔවුන් ඒ ආයතන වලට පමණක් යන්න අවශ්‍ය පසුබිම හදනවා.

සිංහල ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් තම තමාට උපකාර කර ගනිමින් විශේෂයෙන් තොග සහ සිල්ලර ව්‍යාපාර තම තාම අතරේම තබා ගනිමින් මුදල් පිටට නොයවා, අතරමැදියන් පොහොසත් නොකරන ක්‍රමයක් මේ ගොඩ නගන්නේ.

ඒ එක්කම නිවසටම භාණ්ඩ ගනවිත් දීම, තොග මිලදී ගැනීම, දේශීය සිංහල නිෂ්පාදකයන් සමග ඍජු සම්බන්ධතා ඇති කිරීම ආදිය අපේ app ඒක හරහාම කෙරෙනවා.

නමුත් මේක ලොකු වැඩක්, ඔබේ උදව්ව නිතරම ඕනැ වෙනවා.

සිංහල අන්තර්ජාලය ව්‍යවසායකයන් සහ සාමාන්‍ය ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (Android App)
kaalama.org

සිංහල අන්තර්ජාලය ව්‍යවසායකයන් සහ සාමාන්‍ය ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (Android App)

අපිට ඉතා හොඳ අදහසක් තියනවා. ඒ සඳහා මුලික අදියරේදී ඔබ අතරින් 1000 ක් දෙනා මේ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍

මේධානන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් උපුටා ගැනීමක්.
අපි බලමු අද වත් ඒ ගැන ප්‍රකාශයක් කරයිද කියල.
මේ ඔක්කොම අහවල් අහවල් ජාතිකයෝ එන්නේ අපිව පාගන්න,..

image

image

image

සේනා සංවිධානයේ පානදුර සහ ඒ අවට අයගෙන් මට කරන්න විශේෂ ඉල්ලීමක් තියනවා.

ඒ ප්‍රදේශයේ ඔබේ යාළුවන්ට සහ හිතවතුන්ට "අපේ කුඹුර" ගැන කියන්න.

15 වෙනිදගෙන් පස්සේ තැන තැනින් කන්න එපා.
අපි ඔබට "ගමේ ගෙදර” ආරයට ඔබේ ආහාර වේල කෘතිම රසකාරක, වර්ණක හෝ වෙනත් අස්වාභාවික දෑ යොදා නොගනිමින් හදල දෙනවා.
https://kaalama.org/Ape_Kumbura

image
Enter with Facebook Login