• Buddika Adikari's Articles
Create
අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් මා ඉල්ලන ඉල්ලීම් 5!

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් මා ඉල්ලන ඉල්ලීම් 5!

රටේ ආර්ථිකයට අදාළව පමණක් මේ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන අතර සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සකස් කිරීම, ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල අ

  26
රටට ඩොලර් සහ Fiverr

රටට ඩොලර් සහ Fiverr

මේ තියන්නේ Fiverr ආයතනය එක්ක කෙනෙක් freelance විදිහට IT BPM කවුරුත් දන්න සේවාවක් සැපයීම. අද ඩොලරය 375ක් නම් දින 2ක් වත් නොයන මේ

  73
YouTube, eBay, Fiverr සහ රටට ඩොලර්

YouTube, eBay, Fiverr සහ රටට ඩොලර්

රටට ඩොලර් ගෙනෙන සැලසුම් අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. ඒ තමයි අපේ රටේ අනාගතය. මේ සඳහා තරුණ ඔබ දැන්ම සුදානම්

  215
ව්‍යාපාරික අදහස් 11: ඔබගේ විනෝදාංශය ඩොලර් උපයන මගක් බවට පරිවර්ථනය කිරීම

ව්‍යාපාරික අදහස් 11: ඔබගේ විනෝදාංශය ඩොලර් උපයන මගක් බවට පරිවර්ථනය කිරීම

ඔබ දැනටම දන්නවා ඇති තරමක හෝ traffic එකක් තියන වෙබ් අඩවි, YouTube නාලිකා සහ facebook පිටු හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා. නමුත

  273
සොරාගත් රාජ්‍ය ධනය නැවත පවරා ගැනීම පිළිබඳ නීති සකස් කිරීම

සොරාගත් රාජ්‍ය ධනය නැවත පවරා ගැනීම පිළිබඳ නීති සකස් කිරීම

බොහෝ දෙනා සොරාගත් රාජ්‍ය ධනය නැවත පවරා ගැනීම පිළිබඳව කතා කලත් අවශ්‍ය නීතිමය රාමුව සකස් කිරීම ගැන පැහැදිලි සැ

  87
IT BPM අංශය සහ අපි ඉන්න තැන,..

IT BPM අංශය සහ අපි ඉන්න තැන,..

අපි මොනතරම් අවාසනාවන්ත ජාතියක්ද කියනවා නම් උඩ කී වචනයවත් අපේ බොහෝ දෙනෙක් අහල නැහැ.

  113
පෞද්ගලිකරණය සහ අපේ ජනතාව

පෞද්ගලිකරණය සහ අපේ ජනතාව

මගේ මතය නම් සුභසාදන (අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, පොදු ප්‍රවාහනය ආදී) සේවා හැර ඉතිරි සියල්ල පෞද්ගලිකරණය කල යුතුයි. ඒ ඵලදා

  90
අපි දැන් බංකොලොත් රටක්!!!

අපි දැන් බංකොලොත් රටක්!!!

අපි ඉන්න වලේ තරම තේරුම් ගන්න ඕනෑ. මේ වලේ ඉඳල එක එකා මරා ගත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ.

  71
දේශපාලකයන් සහ සරත් මහත්මයා

දේශපාලකයන් සහ සරත් මහත්මයා

සරත් මහත්මයා කියන්නේ කුඩා පරිමාණ අපනයනකරුවෙක්. එතුමා අපේ රටේ එළවලු පළතුරු අපනයනය කරලා මසකට ඩොලර් 60,000 ක් පමණ උප

  183
"ගමට ඩොලර්" සහ “රටට ඩොලර්” කෙටි කාලීන සැලසුම්

"ගමට ඩොලර්" සහ “රටට ඩොලර්” කෙටි කාලීන සැලසුම්

රට වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ වහා කලයුතු’යි කියල මම විශ්වාස කරන රටට ඩොලර් බිලියන ගණනක් ගෙන්න පුළුවන් කෙටි කාලී

  537
රටට ඩොලර්

රටට ඩොලර්

IT BPM කර්මාන්තය දියුණු කල යුතු බවක් රජය වරින් වර කිව්වත් කිසිම සැලසුමක් අපි දැක්කේ නැහැ. එනිසා මා විසින් වත් යම්

  133
"ගමට ඩොලර්" කෙටි කාලීන සැලසුම

"ගමට ඩොලර්" කෙටි කාලීන සැලසුම

2022 අපේ රට මුහුණ පා ඇති ආර්ථික අර්බුධය IMF හරහා තවත් ණය අරගෙන විසඳා ගත්තත්, ඒ එකක්ම අපිට කෙටි කාලීන සැලසුම් අවශ්‍ය

  284
XTY World | It’s Your second life,.

XTY World | It’s Your second life,.

..in an action packed Metaverse with NFT based Roles; Mafia Vs Professionals & Businesses.

  464
Kaalama Crypto Pro is evolving,..

Kaalama Crypto Pro is evolving,..

Kaalama Crypto Pro is evolving,..

  372
Hodling Trader Strategy (Cryptocurrency)

Hodling Trader Strategy (Cryptocurrency)

What if you can hold and trade at the same time? Won’t it solve the above problems? It would and we call it the “Hodling Trader Strategy”.

  892
Bitcoin is at 40,000 now, what’s coming next? Is it going to crash again?

Bitcoin is at 40,000 now, what’s coming next? Is it going to crash again?

Bitcoin seems to be struggling around 40k now, but if you have read my last analysis, that is exactly what I expected. Please take time to read it again if you have missed it.

  371
July, 2021 - Kaalama Crypto Pro Performance Report

July, 2021 - Kaalama Crypto Pro Performance Report

We were somewhat inactive during the first half of July and then made 7 profitable trades while no unprofitable trades. <br> <br>Following is the performance of our high risk account and the shown account balance is only for illustration purposes.

  408
Is Bitcoin back on the bull-run or just another market manipulation?

Is Bitcoin back on the bull-run or just another market manipulation?

Don’t get me wrong. I am not bearish after months of hard work to convince everyone that we are still in a bull run. I am still seriously bullish and awaiting to see the next all time highs hit buy BTC, ETH, AAVE and many other coins.

  476
What are Crypto Whales doing right now?

What are Crypto Whales doing right now?

Elon Musk is just one person but his influence on the market could be enormous. He’s got 54 Million followers on twitter alone. Set his corporate news aside, even some of his tweets hit the mainstream news outlets, and that’s how influential he is.

  335
A Case Study of Bitcoin Order Book Manipulation

A Case Study of Bitcoin Order Book Manipulation

If you are new to crypto trading, you may not use order book data to shape your trades, but advanced traders always use it to take a picture of demand and supply as well as the support and resistance levels. <br>Order book manipulation is used to mislead those traders and only the experie

  367
Enter with Facebook Login