කාලාම App එක හරහා මම කරන්නේ මේ දේ,..

"අපි සිංහල ප්‍රජාව ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් එක සමුහයක් ලෙස කාලාම App එක තුලින්ම භාණ්ඩ සහ සේවා තමන්ගේ අයගෙන්ම මිලදී ගැනීමට යොමු කරනවා.

උදාහරණයක් ලෙස කාලාම නුගේගොඩ ජාලයේ සාමාජිකයින් 10,000 ක් සිටිනවා කියල හිතමු. ඒ තමයි අපේ මුලික Customer Base එක.

ඒ අතරේ ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ, ඇඳුම්, ආහාර, ගෘහ භාණ්ඩ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, පාසල් උපකරණ සහ අනිකුත් භාණ්ඩ විකුණන සහ නීති උපදෙස් දෙන, වාහන අමතර කොටස්, අමතර පන්ති ගුරුවරු, ඉඩම් විකුණන, Taxi සේවා සපයන, handyman සේවා සපයන ආදි සේවා සපයන්නන් ඒ අතරින්ම 300 ක් පමණ අපි මැදිහත් වෙලා බිහි කරනවා.

ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ සහ සේවාවන් ඒ සාමාජිකයින් අතරේම ඒ වෙළඳ ජාලය තුල සහ අවට ජාලවල ඔබත් අපිත් ප්‍රචාරය කරනවා.

එහෙම ඔබත් අපත් හදන Customer Base එක තමයි ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට ඔබගේ ශක්තිය වෙන්නේ. ඒ ඔබෙන් මිලදී ගන්න පිරිස.

එනිසා මේ හරහා විශේෂයෙන් භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම සඳහා නව අවස්ථා ගණනාවක් ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙනවා."

ඔබ කැමතිද අපිට එකතු වෙන්න. එහෙම නම් මේ පියවර අනුව කාලාම App එකේ Online Shop එකක් අදම ආරම්භ කරන්න: kaalama.org/read-blog/346

මේ තියන්නේ උදාහරණයක්: kaalama.org/shop/sihelaapparel

-------------
ඒ විතරක් නෙවේ,
Top 300 යටතේ කුඩා ව්‍යාපාරයක් ගෙදරින් හෝ කඩේකින් පටන් අරගෙන ස්ථාවර Customer Base එකක් සහ වෙළඳ නාමයක් දක්වා පුළුල් කරගෙන සාර්ථක කර ගැනීමත් මම කියල දෙනවා.

උඩ කී කාලාම App එක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. ඒ හරහා ඔබට ඇනවුම් ලබාගැනීම සහ ස්ථාවර Customer Base එකක් හදා ගැනීම ඉතාම පහසු වෙනවා.

තවත් උදාහරණයක් : kaalama.org/shop/DLexClothing

අපි ඒ දේ කරන්නේ පියවර 7 කින් - 7 Steps of Kaalama.

ඔබ දැනටමත් ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් පියවර 5 යි.

1. ඔබගේ ව්‍යාපාරය මොකක්ද සහ කොහොමද කරන්නේ කියල තීරණය කිරීම

2. ඒ සඳහා නිෂ්පාදන, භාණ්ඩ හෝ සේවා සපයා ගැනීම සහ මිල ගණන් තීරණය කිරීම

3. කාලාමයේ ඔබගේ සේවය ප්‍රදර්ශන කුටියක් හරහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම

4. Marketing ක්‍රම මගේ උපදෙස් මත ඉගෙන ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම

5. Customer Base Building මගේ උපදෙස් මත උගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීම

6. පාරිභෝගික සේවය සහ ඔබගේ සේවයේ ගුණාත්මක බව මගේ උපදෙස් මත ඉගෙන ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම

7. ස්ථාවර වෙළඳ නාමයක් ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ගොඩ නැගීම සහ ලාභය වැඩි කර ගැනීම

Top 300 කියන්නේ මේ වැඩ පිළිවෙල ඔබගේ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ඔබ කැමතිද අපිට එකතු වෙන්න? එහෙම නම් මේ අංකයෙන් අපිට කතා කරන්න: 077 4060 330

තෙරුවන් සරණයි!

ආචාර්ය බුද්ධික අදිකාරී,
සේනා සංවිධානය, කාලාමය.
සිංහල ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
----//-----
by Dr. Buddika Adikari
B.Sc (Moratuwa), PhD (Surrey, UK)
© Buddika R B Adikari All Rights Reserved.

image
 Quick Login Here