ආයුබෝවන්,
සිංහලයන් එක එක මත වලට බෙදිලා. එක මතයකට ගන්න පුළුවන් දවසක් පෙන්නේත් නැහැ.
ඒ මදිවට මුහුණු පොතේ තම ජාතිය ගැන අපිට කතා කරන්න නිදහස නැහැ. Report වෙනවා, ගිණුම් තහනම් වෙනවා.

එනිසා මම කල්පනා කලේ කාලාමයේ මේ සමුහය ආරම්භ කරන්න.

බොහෝ මතවාද තියන නිසා අපි ඒක මතයකට ඇවිත් දේශපාලනයට බලපෑමක් කරන්න හිතුවොත් ඒක කරන්න තව බොහෝ කාලයක් යනවා. ඒ හින්ද ඔබගේ මතය මොකක් වුනත් ඔබ සිංහලයා වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් මේ සමුහයට එකතු වෙන්න. ඔබගේ සමාන මත ඇති මිතුරන්, පක්ෂ වලට කඩේ නොයන අය මෙතැනට එකතු කරන්න.

මම දේශපාලන පක්ෂයක් හදන්න නෙවේ හදන්නේ, එහෙනම් මොකක්ද මේ සමුහයෙන් කරන්න යන්නේ?

1. ඔබ සියලුදෙනාට මොන මතවාද දැරුවත් ඔබට අවශ්‍ය මුලික දේශපාලන දැනුමක් තියනවා.

2. රටේ දේශපාලනය, ආර්ථිකය සහ සංස්කෘතිය මොන දිශාවටද යන්න ඕනෑ කියල ඔබට දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා.

අන්න ඒ ටික ඔබට ලබා දෙන්න මම මේ උත්සාහ කරන්නේ.

එහෙම නැතිව අරය හොඳයි, මෙයා නරකයි, ඒ තීරණය හොඳයි, මේ තීරණය නරකයි, මම කැමති පක්ෂෙ මොනවා කලත් හොඳයි, අනිත් අය මොනවා කලත් වැරදියි වගේ අවබෝදයෙන් තොර හැසිරීම් අපේ රට පස්සට මිස ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ නැහැ.

එනිසා ඔබ දේශපාලනයට කැමති කෙනෙක් නම් මේ දේවල් දෙතුන් වරක් හොඳින් කියවල තේරුම් අරන් තමන්ගේ දේශපාලන මතයට එකතු කර ගන්න.

ඔබ දේශපාලනයට අකමැති කෙනෙක් නම් වහාම කැමති වෙන්න, මොකද රට ඉදිරියට යන්න නම් විශේෂයෙන්ම තරුණ ඔබ දේශපාලනයට මැදිහත් වෙන්නම වෙනවා.

මේ දැනුම අරන් ඊට පස්සේ මුහුණු පොතේ ඉන්න ඔබේ යහළුවන් හැකි තරම් පක්ෂ වහල් මානසික තත්වයෙන් මුදා ගන්න. ඔවුන් කාලාමයේ සාමාජිකයන් කරලා මේ දැනුම ව්‍යාප්ත කරන්න උදව් කරන්න.

1. කැමැති පක්ෂයකට සහාය දෙන්න නමුත් ඇයි වහල් වෙන්නේ?
විශ්වාසය සහ සැබෑ නියෝජිත දේශපාලනය තේරුම් ගමු: https://kaalama.org/read-blog/213

2. සැබෑ ජනතා නියෝජනයට මග විවර කරන්නේ කොහොමද?
අසන බුද්ධි මණ්ඩප සංකල්පය: https://kaalama.org/read-blog/5

3. රටේ ආර්ථිකය මොන අතටද යන්න ඔනෑ?
විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලසුම: https://kaalama.org/read-blog/3

4. රටේ අධ්‍යාපනය මොන අතටද යන්න ඔනෑ?
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සැලසුම: https://kaalama.org/read-blog/6176

5. රටේ සංස්කෘතිය මොන අතටද යන්න ඔනෑ?
ලාංකීය සංස්කෘතික සහ සාමාජිය ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව : https://kaalama.org/read-blog/7033

මම නැවත කියනවා, මේ මත වලට ඔබ එකඟ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ, නමුත් ඒ සාරය එකතු කරලා ඔබේ මතය දියුණු කර ගන්න.

හැකි තරම් ඔබේ මිතුරන් කාලාමයේ සාමාජිකයන් කරලා මේ දැනුම ව්‍යාප්ත කරන්න උදව් කරන්න.


තෙරුවන් සරණයි!

ආචාර්ය බුද්ධික අදිකාරී, කාලාමය.
සිංහල ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය : https://kaalama.org/read-blog/204

----//-----
by Dr. Buddika Adikari
B.Sc (Moratuwa), PhD (Surrey, UK)
© Buddika R B Adikari All Rights Reserved.


.

image
Enter with Facebook Login