රජයේ සහ රටේ ජනතාවගේ අවධානය පිණිසයි.
අපගේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් මේ යෝජනා තුන 3 කියවන්න.

1). විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලසුම - 2022

අරමුණ: ජාතික ආර්ථිකය විමධ්‍යගත කිරීම, රටේ ආර්ථිකය “ආකෘතිගත” කිරීම, ස්ථාවර දේශීය ආර්ථිකයක් ගොඩ නැගීම, රට වස විස වලින් තොර ආහාරයේන් ස්වයංපෝෂිත කිරීම, ගමට රැකියා ලබාදීම, විදේශ විනිමය ඉපයීම, ආගමික සහ ගුණධර්ම ප්‍රවර්ධනය සහ අනවශ්‍ය ආනයනය කිරීම් අවම කිරීම.

කොටස් 20 සහිත සම්පුර්ණ සැලසුම : https://kaalama.org/read-blog/3

2). අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව - 2022

අරමුණ: නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට අවශ්‍ය දක්ෂයන් බිහි කිරීම, ගුණගරුක දැනුවත් බුද්ධිමත් සමාජයක් බිහිකිරීම, සියලු දරුවන්ට සම අධ්‍යාපන අවස්ථා සැලසීම, අනවශ්‍ය තරඟය සහ මානසික ආතතිය අල්ප කිරීම, අධ්‍යාපනය මුදලට විකිණීම අවම කිරීම, දෙමව්පියන් විසින් දැරිය යුතු අධ්‍යාපන වියදම් අවම කර නොමිළේ අධ්‍යාපනය සත්‍ය වශයෙන්ම සියලු ජනතාවට නොමිළේ ලබා දීම, රටට ප්‍රයෝජනවත් තරුණ පරම්පරාවක් ගොඩ නැගීම.

කොටස් 32 සහිත සම්පුර්ණ යෝජනාව : https://kaalama.org/read-blog/6176

3). කාලාම ප්‍රතිපත්ති හෙවත් ලාංකීය සංස්කෘතික සහ සාමාජිය ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව - 2021

අරමුණ: යහපත් සිංහල බෞද්ධ සමාජයක් ගොඩ නැගීම.

ගිහිපැවිදි අප සැමගේ යුතුකම් සතර බැගින් වූ සම්පුර්ණ යෝජනාව: https://kaalama.org/read-blog/7033

මෙම යෝජනා "නොකියවා" හුදු උපකල්පන මත විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම බුද්ධි ගෝචර නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ස්තුතිය
මෙම යෝජනා කියවීම සඳහා ඔබ ගතකල කාලයට බොහොම ස්තුති.
මෙවැනි රටක් අපිට ඇත්තටම ගොඩනැගිය නොහැකිද? තීරණය ඔබ මා අතේ ම පමණයි.

අදම ඔබගේ හිත මිතුරන්ට මෙය ශෙයා කර මේ ජාතික කටයුත්තට එක් වෙන්න.

අක්ෂර වැරදි ආදිය සියල්ලටම සමාවන්න. මෙය දළ පිටපතයි.

ආචාර්ය බුද්ධික අදිකාරී
----//-----
by Dr. Buddika Adikari
B.Sc (Moratuwa), PhD (Surrey, UK)
© Buddika R B Adikari All Rights Reserved.

image
Enter with Facebook Login