The Air Jordan 1 Mid Laser Blue Gets a Release Date


The Air Jordan 1 Mid Laser Blue Gets a Release Date

විශේෂ එක්දින ව්‍යාපාරික පුහුණු වැඩමුළුව

✓ ඔබෙන් නිතර මිලදී ගන්න 800 දෙනෙකුගේ ස්ථාවර Customer Base එකක් සකසා ගත හැකි වුනොත් කොහොමද?

✓ ඒ 800 දෙනාටම සතියකට වරක් හෝ දෙවරක් email සහ SMS යවන්න පුළුවන් නම්?,... ඔබගේ ව්‍යාපාරය කෙතරම් සාර්ථක වනු ඇත්ද?

✓ ඔබ විකිණිය යුත්තේ කුමක්ද? සාධාරණ ලාභය වැඩිකර ගන්නේ කෙසේද? කියන ප්‍රශ්න විසඳා ගත හැකි නම්?,.. 


අප මේ ඔබට ලබාදෙන පැය 6 ක විශේෂ Online වැඩමුළුව ඒ දැනුම සහ උපාංග පුහුණුව ඔබට ලබා දීම සඳහායි!

සීමිත අසුන් ගණනක් පමණක් ඇති බව සලකන්න!

අසුන් වෙන් කර ගැනීම සඳහා ඔබගේ දුරකථන අංකය අපට එවන්න.

පැය 3 වැඩමුළු දෙකක් සඳහා හෝ පැය 6ක එක් වැඩමුළුවකට අසුන් ඉතිරිව ඇති පරිදි සහභාගී විය හැකියි!අන්තර්ගතය,..

ආයෝජනය ඇතිව හෝ නැතිව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ උපක්‍රම

✓ ඔබගේ වෙළඳ සැලක් ඇතිව හෝ නැතිව ආරම්භ කිරීමේ උපක්‍රම

✓ ඔබ විකිණිය යුතු භාණ්ඩය සහ ව්‍යාපාරික ක්‍රමවේදය පැහැදිලි කර ගැනීම 

✓ කාලාම පියවර 4ක 346 Technique භාවිතය පිළිබඳව ප්‍රයෝගික පුහුණුව

✓ කාලාම My Store හරහා 800 දෙනෙකුගේ ස්ථාවර Customer Base එකක් සැකසීමේ ප්‍රයෝගික පුහුණුව 

✓ My Store හරහා ඒ 800 දෙනාටම නොමිළේ සතිපතා email යැවීමේ උපාංගය ලබා දීම

✓ ඒ 800 දෙනාටම සතිපතා SMS යැවීමේ ක්‍රමය හඳුන්වා දීම

✓ කාලාම  තත්වය සහ  තත්වය තාවකාලිකව ලබා දීම 
 

✓ විජාතික ආයතනවලට Delivery ගෙවන  මුදල් ඔබට ඉතිරි කර ගැනීමේ උපක්‍රම

✓ අවශ්‍ය අයට පුහුණුව පිළිබඳව සහතික පතක් ලබා දීම

 

අසුන් වෙන් කර ගැනීම සඳහා ඔබගේ දුරකථන අංකය අපට එවන්න.

පැය 3 වැඩමුළු දෙකක් සඳහා හෝ පැය 6ක එක් වැඩමුළුවකට අසුන් ඉතිරිව ඇති පරිදි සහභාගී විය හැකියි!

(ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම අප නොමිලේ ලබාදෙන ලිපි පෙළේ ඇතුලත් වන බවත්, ව්‍යාපාරික පුහුණුකරුවෙකු සමග කෙරෙන මෙම වැඩමුළුව ඔබට විශේෂ ප්‍රයෝගික පුහුණුවක් ලබා දීමක් බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 

 

මේ යතුරෙන් විනාඩියෙන් 

⇨ ඇතුල් වෙන්න 

 

Creating a collection is a long iteration process for Air Jordan 1 Mid Laser Blue that often have to release dozens of samples before putting their product on the market. Kanye West is one of those designers who do not hesitate to produce a lot of samples as he was able to show during his interview with Forbes. Today, a mysterious sample of a Nike Air Yeezy 2 emerged from the internet showing that Nike and Kanye West have plans to continue their collaboration. This “Air Yeezy 2” features panels of the “Solar” and the “Platinum” but does not have a reference to the Red October, Kanye West's latest pair from Nike. This color was thus perhaps planned to be released before this Red October. To further support the exceptional character of the pair, a signature of Kanye West is affixed on the midsole thus authenticating its existence.
The Move to Zero collection continues to expand its spectrum. The Nike Dunk Low SP Ceramic Shoes mark the 1982 model’s entry into low carbon sneakers. The Air Max 90, Nike Cortez and Air Max 95 follow suit. At this rate, sustainable development will quickly affect the entire Nike Lifestyle catalog.Sobriety is the order of the day for the AF1 in gray recycled canvas. The multi-colored tongue is the only touch of fantasy. Note that the low shoe has a Crater outsole. This outsole is obtained by recycling Grind rubber.No, our wallets can't stand it. Another collaboration is on its way. Here are the official photos of Atlas x Nike SB Dunk High shoes. The project itself was titled "Lost At Sea".With a change to the color scheme, the shoe also received a number of fabrication upgrades, support seams and a waterproof yet breathable gore-tex mesh fabric that maintains a pleasant feeling across all types of terrain, weather. The upper part is cut into two halves like two pieces of gold and brown. Swoosh and "GORE-TEX" are printed on a red mesh that covers the sides of the shoe. The strong, grooved middle sole is covered by the outsole extending onto the toe to help protect the toes.
The Air Jordan 4 is a manifestation of open love for everything sailing. Yellow laces and color-matched soles create an almost parchment-like aesthetic, just like old maps. The uppers are made entirely of distressed, cracked leather. White on the forefoot, side sectors, heel and lapels. Light blue leather, on the other hand, is on the Swooshes, collar and tongue. We can also see the blue color on the bottom of the sole. The icing on the cake is the word Atlas on the tongue in the style of basketball shoes from the '90s.All the fun begins on the side panels that alternate with a gradient / horizontal stripes from the darkest navy blue to the blue color. The structure of the shoe is closed in black. It was used on the mesh on the binding and on the lining, on the leather nose and sole. The design is complemented by golden inserts such as the Air Max system, eyelets for laces and a side Swoosh. This is what Batman's outfit looked like, i.e. a blue steel body and a black cape with a mask, complemented by a golden belt.
Nike's interest in Trail Running shoes BQ6817-600 has shifted from sub-hobby to mainstream passion in recent years. Through the ISPA line of high-quality running shoes, the brand has continued to expand its long list, and we will soon see the "Dark Sulfur" on the Pegasus Trail 2 in great gore-tex.The tongue and the yellow lanyard blended into the upper body in an impossible texture. Triangular logo is printed on the reed, small Swoosh are also decorated on the heel and extension of the sole at the toe. https://www.jordanukshop.com,All round textured eyelets have been replaced by the rectangular shape of the rectangle, which is much more modern and thorny.

 

7 Views