කාලාමය යනු කුමක්ද? | What is Kaalama?


අපිට ඉතා හොඳ අදහසක් තියනවා. ටික කලකට කලින් තරමක් රහසිගතව ආරම්භ කල අලුත්ම විදිහේ සංකල්පයක්,..


 Want to see our personal trades and portfolio?

Join our Crypto Trading Club Here


කාලාමය කියන්නේ මොකක්ද?  

ටික කලකට කලින් තරමක් රහසිගතව ආරම්භ කල අලුත්ම විදිහේ ව්‍යාපෘතියක් මේක. ඒ හරහා අපි සිංහලයන්ගේ විශාල ජාලයක් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් හදනවා. ඔබට විශාල ව්‍යාපාරික අවස්ථා ගණනක් ඒ හරහා නිර්මාණය වෙනවා.

ඔබ සිංහල ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් හෝ අනාගතයේදී ඔබ තමන්ගේම අතිරේක අදායම් මාර්ගයක් හදා ගන්න පොඩි හෝ කැමැත්තක් තියනවා නම් නම්,

අදම ලියාපදිංචි වෙන්න: https://kaalama.org/register  

Android APP එක බාගත කරන්න: https://kaalama.org/app

 

 

අපි සිංහල සිංහල කියල කෑගැහුවට මදි, ඒ වෙනුවෙන් වැඩක් කරමු.

"සිංහල ව්‍යාපාරිකයන් රැක ගැනීම සහ බිහිකිරීම"

 කියල ව්‍යාපෘතීයක් මම කරගෙන යනවා.
මට උදව් කරන්න.

 

මේ දෙවිදිහට මට උදව් කරන්න.

1. සිංහල ව්‍යපරිකයින් හෝ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න කැමති අය මේ පාඨමාලාවට යොමු කරන්න. මම ඔවුන්ට අවශ්‍ය මූලික මග පෙන්වීම එතැන (නොමිලේ) ලබා දෙනවා.

 

2. ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න අපහසු නමුත් දැනට අදායම් ලබන ඔබගේ මිතුරන්වත් මේ මාර්ග උපදේශනයට යොමු කරන්න. ඔවුන්ගේ මුදල් සුළු පරිමාණයෙන් හරි "හරියට ආයෝජනය කර ගන්න" ක්‍රමය මම එතැන (නොමිලේ) කියල දෙනවා.


මේ වැඩපිළිවෙල නිසා ඔවුන් හැමදෙනාටම හොඳ අදායම් ලැබීමේ අවස්ථා ලැබෙනවා. මටත් ලොකු උදව්වක් මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනියන්න.

 

මේ ව්‍යාපෘතියේ මුලික අදියරේ මාවත් කිහිපයක් තියනවා.

1. කාලාම ප්‍රතිපත්ති හෙවත් ලාංකීය සංස්කෘතික සහ සාමාජිය ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව - 2021

 

2. ව්‍යාපාරිකයෙකු සතු විය යුතු මුලික දැනුම සහිත ඔබට නොමිලේ ලබාදෙන "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාව.

 

3. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සිංහල විකුණුම් ජාල සකස් කිරීම සහ දේශීය තොග සහ සිල්ලර වෙළඳපොළ සිංහලයන් අතට පත් කිරීම.

 

4. 2030 වන විට විදේශ වෙළඳපොල අතික්‍රමණය කරන සිංහල Made in Ceylon ව්‍යවසායකයින් 10,000ක්!

 

5. ඒ ඉලක්ක සඳහා මුලික අලවි සැලැස්මක් ලබා දීම සහ Online Shop එකක් වටා දේශීය හෝ විදේශීය  "ස්ථාවර Customer Base" එකක්  සකස් කිරීමේ උපාංග ඔබට ලබා දීම.

 

6. ඒ ඉලක්ක සඳහා App in App සංකල්පය අනුව ඔබට App එකක් ලබාදීම. 

 

7. අනාගතය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කිරීම, කෝටිපතියෙකු වන මග පෙන්වා දීම සහ අදාළ උපකාරක මොඩියුල සකස් කිරීම. 

 

8. අපි දේශපාලනයට එන්නද මේ යන්නේ? ඔව් සහ නැහැ. මේ සමුහයේ උඩම පොස්ටුව කියවල අපගේ දේශපාලන දැක්ම තේරුම් අරන් ඔබම තීරණය කරන්න. 

 

අවසාන ඉලක්කය 

අපේ රටේ තියන ස්වභාවික සම්පත් ප්‍රමාණය අනුව කෘෂි සහ ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හරහා අපේ රටේ තියන මහා ආර්ථික ගැටලුව විසඳන්න පුළුවන් කියල මම දැඩිව විශ්වාස කරනවා.

ඒ නිසාම ඒ අංශවල ව්‍යාපාරික සහ නිෂ්පාදන කාර්යන්හි දක්ෂ සිංහලයන් කාලාමය තුලින් බිහි කරගැනීම තමයි මගේ මුලික අරමුණු. ඒ හරහා ඍජුව හෝ වක්‍රව මා යෝජනා කරන විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලසුම හෝ එහි කොටසක් සිංහල රට තුල ක්‍රියාත්මක කර ගන්න අවශ්‍ය පදනම සකස් කර ගැනීම තමයි මගේ අවසාන ඉලක්කය.  

 

විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලසුම කියන්නේ මොකක්ද?

 

විස්තර කිරීම.

1. කාලාම ප්‍රතිපත්ති හෙවත් ලාංකීය සංස්කෘතික සහ සාමාජිය ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව - 2021

මෙම ලිපිය කියවන්න: කාලාම ප්‍රතිපත්ති හෙවත් ලාංකීය සංස්කෘතික සහ සාමාජිය ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව

 

 

2. නොමිලේ ලබාදෙන "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාව.

අවාසනාවකට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය සකස් වෙලා තියන්නේ ව්‍යාපාරිකයන් බිහි කරන්න නෙවේ. ආකල්ප සකස් වෙලා තියන්නෙත් ඒ සඳහා නෙවේ. ඒ වගේම ඇතැම් ව්‍යාපාර කරන අපේම අයගේ වැඩ නිසා තරුණ පිරිස් ව්‍යාපාර වලින් ඈත වෙන්න පවා කල්පනා කරනවා.

මේ ආකල්පමය ගැටලුව විසඳන්නත්‍ අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන්නත් අපි "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" යන මාතෘකාවෙන් Online පාඨමාලාවක් කරගෙන යනවා. 

 

✓ ඔබ හිතනවා නම් ඔබට ව්‍යාපාරයක් කරන්න බැරි මුදල් නැති නිසා කියල, ආයෝජන හොයන්න කලින් මේ පාඨමාලාව අනුගමනය කරලා ඉන්න.

✓ ඔබ හිතනවා නම් ඔබට ව්‍යාපාර හරියන්නේ නැහැ කියල, ඉස්සෙල්ලම මේ පාඨමාලාව අනුගමනය කරලා ඒ තීරණය ගන්න.


✓ ඔබ දැනටමත් ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ පාඨමාලාව අනුගමනය කරලා අඩුපාඩු හදා ගන්න.

✓ ඔබ ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඕනෑ කියල හිතනවා නම් එත් අනිවාර්යයෙන් මේ පාඨමාලාව අවසාන කරලා ඉන්න.

 

ඒකට හේතුව තමයි "දක්ෂතා පද්ධතිය". දක්ෂතා පද්ධතිය දියුණු කරගත් පුද්ගලයෙක් මිස වෙන කෙනෙක් ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට සාර්ථක වෙනවා නම් ඒ කලාතුරකින්, පෙර කල මහා කුසල බලයෙන්. නැත්නම් ඔවුන් යම් තැනකදී ඇදගෙන වැටෙනවා. එනිසා තමයි මේ පාඨමාලාව අනුගමනය කරන්න කියල මම සිංහලයන්ට බල කරන්නේ. 

දැන ගියොත් කතරගම, නොදැන ගියොත් අතර මග, එනිසා මේ පාඨමාලාව අදම අනුගමනය කරන්න.

 

3. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සිංහල විකුණුම් ජාල සකස් කිරීම සහ දේශීය තොග සහ සිල්ලර වෙළඳපොළ සිංහලයන් අතට පත් කිරීම.

දෙවන මාවත තමයි අපි සියලුදෙනාම ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් එක සමුහයක් ලෙස කාලාමය තුලින්ම භාණ්ඩ සහ සේවා  මිලදී ගැනීම.

මේ කරණය ඉතාම වැදගත්.

උදාහරණයක් ලෙස කාලාම නුගේගොඩ ජාලයේ සිංහලයන් 10,000 ක් සිටිනවා නම්, ඒ අතරේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ අනිකුත් දෑ විකුණන, නීති උපදෙස් දෙන, වාහන අමතර කොටස් සපයන, ඉඩම් නිවාස විකුණන, ඉදිකිරීම් කරන, අමතර පන්ති පවත්වන ගුරුවරු ආදි සේවා සපයන්නන් ඒ අතරින්ම 300 - 600 ක් පමණ අපි මැදිහත් වෙලා බිහි කරනවා.

ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ සහ සේවාවන් කාලාමයන් අතරේම ඒ වෙළඳ ජාලය තුල සහ අවට ජාලවල අපි ප්‍රචාරය කරනවා. 

සරලව කියනවා නම් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් අපි සිංහලයන් එක් එක් ජාල වලට ගන්නවා. ඒ ජාල තුල භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරුව සිංහලයන් අතරේම පවත්වා ගන්නවා. තොග සහ සිල්ලර අංශ දෙකම.

එනිසා මේ හරහා විශේෂයෙන් භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම සඳහා නව අවස්ථා ගණනාවක් ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙනවා. 

"සිංහල ඉඩම් පිටට විකිණීම වැළක්වීමේ” ව්‍යාපෘතිය කියන්නෙත් මේ අංගය අනුව අපේ ඉඩම් සහ දේපළ අපේ අය අතර පමණක් හුවමාරු කරගැනීම සිදු කරවන සේවය විශේෂයෙන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම. 

මේ අනුව සියලුම කාලාම සාමාජිකයන්ගේ වගකීමක් තමයි තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න සාමාජිකයන්ගෙන් පමණක් එම ජාලය හරහා හැකි හැම විටම භාණ්ඩ සහ සේවා මිලදී ගැනීම.

එසේ තම සහෝදර සාමාජිකයන් ගැන නොසලකන අය අපි පරීක්ෂණයකින් පස්සේ ජාලයෙන් ඉවත් කරනවා. අපේ භාණ්ඩ අපිම අතරමැදියන් නැතිව මිලදී ගන්න විට රටේ ප්‍රශ්න කීයක් විසඳෙනවද කියල ඔබටම දැන් වැටහෙනවා ඇති.

අපේ සල්ලි පිටට යන එක අඩු වෙනවා. කවුරුන් හෝ අධික ලාභ ලැබීම අවම වෙනවා. සුපිරි තැන්වල සුපිරි මිලට විකිනෙන එළවලු පළතුරු මිල පාලනය වෙනවා. 

1. තම ජාලය තුල භාණ්ඩ සහ සේවා සපයන සාමාජිකයන්ට අපි පුර්ණ සහාය ලබාදෙනවා වගේම ඔවුන් තම රාජකාරිය කුසල පක්ෂයේ සිත පිහිටවා කල යුතුයි.

2. වංචා දුෂණවලට, කළු කඩවලට කාලාමයේ ඉඩ නැහැ. එවැන්නන් වහාම ඉවත් කරනවා.

3. සියලුම දෙනාම හැකි පමණ වස විස නැති ගෙවතු වගාව කල යුතුයි. ඔවුන්ට ලැබෙන අතිරේක භෝග කාලාමය හරහා අනිත් සාමාජිකයන්ට ඉතාම සාධාරණ මිලට ලබා දිය යුතුයි. ඒ හරහා අපිට විශාල අහාර නිෂ්පාදනයක් කරන්න පුළුවන්. ජිවන වියදම  අවම කරගන්න පුළුවන්. 

4. හැකියාව ඇති සෑම සාමාජිකයෙක්ම කුඩාවට දේශීය නිෂ්පාදන ආරම්භ කර තම ජාලයේ සාමාජිකයන්ට ලබා දිම අපි ප්‍රවර්ධනය කරනවා. 

5. ඒ භාණ්ඩ කාලාම App එක හරහා විදේශවලටත් අපි විවර කරනවා. 

 

 

4. 2030 වන විට විදේශ වෙළඳපොල අතික්‍රමණය කරන සිංහල Made in Ceylon ව්‍යවසායකයින් 10,000ක්!

උඩ කී විදිහට දේශීය වෙළඳපොල විවර වෙනවත් එක්කම අපි ඒ ජාල වලින් "Made in Ceylon" භාණ්ඩ තොග සහ සිල්ලර විදිහට මිලදී ගන්න විදේශ වලටත් ආරාධනා කරනවා. ඒ අනුව තමයි විදේශීය වෙළඳපොල කෙලින්ම ගමට විවෘත වෙන්නේ.

උදාහරණයක් විදිහට මේ අනුව අනුරාධපුරේ කෙනෙකුට විජලනය කල අඹ 1kg රු 5,000 අධික මිලකට යුරෝපයට parcel post වගේ සරල ක්‍රම හරහා තනිව කෙලින්ම විකුනන්න පුළුවන්. (කරුණාවෙන් මා ඉදිරපත් කල විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලැස්ම කියවන්න.)

2030 වෙන විට එවැනි Made in Ceylon ව්‍යවසායකයින් 10,000ක් බිහි කිරීමයි අපේ ඉලක්කය.

ඔබ ව්‍යාපාරික කැමැත්තක් ඇති කෙනෙක් නම් අදම අපිට එකතු වෙන්න. එසේ නැතත් මේ ජාලය ස්ථාපිත කරගන්න අපිට උදව් කරන්න.

 

 

5. ඒ ඉලක්ක සඳහා මුලික අලවි සැලැස්මක් ලබා දීම සහ Online Shop එකක් වටා දේශීය හෝ විදේශීය "ස්ථාවර Customer Base" එකක් සකස් කිරීමේ උපාංග ඔබට ලබා දීම.

මේ ඔබගේ සයිබ වෙළඳසැල යි.

ඔබට සැබෑ ලෝකයේ වෙළඳ සැලක් තිබුනත් නැතත්, කිසිම වියදමක් නැතිව අපිත් එක්ක කාලාමයේ සයිබ වෙළඳ සැලක් හෝ online store එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔබගේ ඒ online shop එකට තමයි අපි දේශීය ගැනුම්කරුවන් උඩ කී ජාල ක්‍රමය හරහා යොමු කරන්නේ. ඒ වගේම  විදේශීය ගැනුම් කරුවන් යොමු කිරීමත් අන්තර්ජාලය හරහා අපි කරනවා. මේ මොඩියුලය ජාත්‍යන්තර විකුණුම් මධ්‍යස්ථානයක් වන amazon වෙබ් අඩවියට සමාන කමක් දක්වනවා. නමුත් Made in Ceylon භාණ්ඩ සහ සේවා සඳහා පමණක් වීම, ප්‍රාදේශීය ජාල සකස් කිරීම, ව්‍යාපාරික දැනුම ලබා දීම, විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලැස්ම අදී අපිටම අවේනික දැක්මක් සහිතව.

මේ මොඩියුලය හරහා ඔබට භාණ්ඩ සහ සේවා දෙකම රට තුල සහ විදේශයන්ට විකිණීමේ දොරටු විවර වෙනවා. 

ඔබගේම My Store එකක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අදම කාලාම පිටුවක් ඔබගේ ව්‍යාපාරය සඳහා ආරම්භ කරන්න. කාලාම පිටුවක් හරහා තමයි එම මොඩියුලය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා තමයි පහත App in App මොඩියුලයත් ඔබට ලැබෙන්නේ.  

 

 

6. ඒ ඉලක්ක සඳහා App in App සංකල්පය අනුව ඔබට App එකක් ලබාදීම. 

මේ කාලාමයේ ඔබගේ ව්‍යාපාරික ගමන වෙනස් කරන අලුත්ම සංකල්පයක්. ඒ සංකල්පය අනුව අපි එක්ක එකතු වෙන ඔබට ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා App එකක් නොමිලේ ලැබෙනවා. ඒ හරහා තමයි අපේ ජාලය ඔබට සම්බන්ධ වෙන්නෙත් ඔබ ඔබේ පාරිභෝගිකයි සමග සම්බන්ධ වෙන්නෙත්. 

App in App සංකල්පය නිසා ව්‍යාපාරික ඔබට විශාල මුදලක් ඉතිරි වෙනවා වගේම, කිසිම වියදමක් නැතිව පාරිභෝගිකයන් ගණනාවකට ඔබගේ දැන්වීම් ළඟා වෙනවා. 

ඒ වගේම නවීන තලයට ඔබගේ ව්‍යාපාරය ගෙනියන්න පුළුවන් වෙනවා වගේම ඔබටත් පාරිභෝගිකයන්ටත් ඉතාම පහසු වෙනවා. ඔබගේ ව්‍යාපාරය පාරිභෝගිකයන්ගේ අතේ දුරට නෙවේ, App එකේ දුරටම කිට්ටු වෙනවා. 

ඔබ දැනටමත් ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් අදම එකතු වෙන්න. මේ App එක ඔබෙගේ ව්‍යාපාරයේ මග වෙනස් කරනු ඇත. 

 

 

7. අනාගතය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කිරීම, කෝටිපතියෙකු වන මග පෙන්වා දීම සහ අදාළ උපකාරක මොඩියුල සකස් කිරීම.

මේ යටතේ අවශ්‍ය මුලික උපදේශනය සහ මොඩියුල අපි දැනටම සකස් කරලා අවසානයි. 

ආයෝජන දැක්ම සහ ක්‍රමවේදය අපි ඉස්සෙල්ලම හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා මේ ලිපිය වරක් හෝ කීපවරක් කියවන්න: මුලික උපදේශනය

රැකියා සමග කාර්යබහුල අයට ව්‍යාපාරයකට කැප වෙන්න කාලය මදි. ඔබ ඒ වගේ කෙනෙක් නම් ඔබට තියන හොඳම විකල්ප දෙකක් තමයි කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල සහ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වෙළඳපොල. නමුත් දැන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමග කියල හොඳින් දැනගෙන පහත මොඩියුල අනුගමනය කරන්න.

1. Magic Formula and Acquirer's Multiple for Colombo Stock Exchange

2. Kaalama Crypto Pro “Just Copy My Moves and Make Some Money”

3. Kaalama DeepDive: Crypto Whale Alerts and Movement Analysis (KDD)8. අපි දේශපාලනයට එන්නද මේ යන්නේ? ඔව් සහ නැහැ.

දේශපාලනය කියන්නේ අපට එපාම වෙලා තියන දෙයක්. නමුත් ඉන් තොරව රටක් කෙසේ නම් ගොඩ නැගෙන්නද? මේ ගැන අපේ ගමන මොකක්ද?

 මේ සමුහයේ උඩම පොස්ටුව කියවල අපගේ දේශපාලන දැක්ම තේරුම් අරන් ඔබම තීරණය කරන්න. 

 

මේ සඳහා ඔබට කෙසේ දායක විය හැකිද?

සිංහලයා වෙනුවෙන් බය නැතිව පෙනී හිටින ඔබගේ සහාය නැතිව අපිට මේ වගේ විශාලත්වයක කාලාම ව්‍යාපෘතිය සම්පුර්ණ කරන්න බැහැ. එනිසා උඩ කී විදිහට මට උදව් කරන්න.

 

ගැටළු ඇත්නම් මට inbox කරන්න. 

තෙරුවන් සරණයි!

ආචාර්ය බුද්ධික අදිකාරී, සේනා සංවිධානය, කාලාමය. 

#Dr_Adikari

----//-----
by Dr. Buddika Adikari
B.Sc (Moratuwa), PhD (Surrey, UK)
© Buddika R B Adikari All Rights Reserved.


 Want to see our personal trades and portfolio?

Join our Crypto Trading Club Here


Enter with Facebook Login