1. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 01: 70% ක් ව්‍යාපාරිකයෝ අසාර්ථක වෙනවා. එකට හේතු මොනවද?


70% ක් ව්‍යාපාරිකයෝ අසාර්ථක වෙනවා. එකට හේතු මොනවද? අපි කොහොමද ඒ ගැටලුවට මුණ දෙන්නේ?

 

⇦ "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාවේ සියලුම කොටස්. 

⇨ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 02 කොටස : ඔබ සැබෑ කම්මැලියෙක්ද? එහෙනම් ඔබ සුදුසුයි!

 

ආයුබෝවන්,

මේ "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාවේ පළමු වීඩියෝවයි. ආරම්භයේදී වීඩියෝ විදිහට ඉදිරිපත් කලත්, ඒ සඳහා මට වැයවෙන කාලයත් ඔබගේ Data වියදමත් නිසා වීඩියෝ 4 කින් පස්සේ ලිපි විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න තීරණය කළා. 

 

 මේ යතුරෙන් විනාඩියෙන් ලියාපදිංචි වෙන්න  

 

ඔබ දැනටමත් කුඩා ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් හෝ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න කල්පනා කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ නොමිලේ ලැබෙන පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කරන්න. 

ඒ අනුව ඔබේ ව්‍යාපාරික ස්ථාවරත්වය (දියුණුවට වඩා ස්ථාවරත්වය වැදගත්) තහවුරු කර ගන්න ඉතාම පහසු වෙනවා. මේ දේවල් ලේසියි කියල මම කියන්නේ නැහැ, නමුත් අනුපිළිවෙලින් අනුගමනය කලොත් මෙලොව පරලොව වශයෙන් ගමන වරදින්නේ නැහැ. 

අපේ ඉලක්කය: සිංහලයන්ගේ ආර්ථිකයත් අකල්පත් ගොඩ නැගීම

ඔබ සිංහලයෙක්ද? සිංහලය ලෝකයේ පස්සෙන් ඉන්නේ ආර්ථිකයත් අකල්පත් හින්ද කියල ඔබ දන්නවද?

අපිට මේ රටේ ව්‍යාපාර කරන්න බැරිද, නිෂ්පාදන කරන්න බැරිද? පොඩි රස්සාවක් කරලා ශේප් එකේ ඉන්න විතරද පුළුවන්?

මේ තමයි සිංහලයාගේ තියන ඍන ආකල්ප. මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා නමුත් බොහෝ දෙමව්පියෝ තමයි මේ ආකල්ප තමන්ගේ දරුවන්ට දාන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි නාට්‍ය, චිත්‍රපටි හදන අය.

අපි ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසයක් තියන, බොහෝ අවස්ථාවල ස්වයංපෝෂිතව සිටි ජාතියක්. අපිට බැරි නම් කාටද පුළුවන්?
අපිට ලෝකෙම උනත් අල්ලන්න පුළුවන්.

ඒනිසා ඒ ඍන ආකල්ප පැත්තක තියල අපි රට ජාතිය වෙනුවෙන් එකතුවෙමු. වැඩක් කරමු.

සිංහල ඔබ වෙනුවෙන්ම නිවැරදි ව්‍යාපාරික අවස්ථා මගින් මුදල් සෙවීම වෙත සිංහලයන් යොමු කරන්න අපි ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කලා.

 

 මේ යතුරෙන් විනාඩියෙන් ලියාපදිංචි වෙන්න  

 

එකේ පළමු පියවර වන ප්‍රධාන පාඨමාලාව තමයි මේ

මේ විදිහට ආර්ථිකයෙන් සහ ආකල්ප වලින් පොහොසත් ජාතියක් බිහි නොකර අපි සිංහලය, සිංහලය කියල කෑ ගැහුවට වැඩක් නැහැ.

ඔබත් ඒ වගේ කුඩාවට හෝ ව්‍යවසයකයෙක් වෙන්න කැමතිනම් මේ පාඨමාලාව අනුගමනය කරලා අපිට එකතු වෙන්න.

ඔබ දැනටමත් ව්‍යාපාරිකයෙක් ද?

ඔබගේ දැන්වීම් මෙතැනට එකතු කරන්න.

⇨ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 02 කොටස : ඔබ සැබෑ කම්මැලියෙක්ද? එහෙනම් ඔබ සුදුසුයි!

 

පළමු කොටස:  70% ක් ව්‍යාපාරිකයෝ අසාර්ථක වෙනවා. එකට හේතු මොනවද? අපි කොහොමද ඒ ගැටලුවට මුණ දෙන්නේ?

⇨ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 02 කොටස : ඔබ සැබෑ කම්මැලියෙක්ද? එහෙනම් ඔබ සුදුසුයි!

 

Android APP එක මෙතැනින් බාගත කරන්න

 මේ යතුරෙන් විනාඩියෙන් 

⇨ කාලාමයට ඇතුල් වන්න. 

කාලාම FAQs 

 කාලාමයේ ලියාපදිංචි වෙන්නේ කොහොමද?

 කාලාමය යනු කුමක්ද?

 විශේෂ එක්දින ව්‍යාපාරික පුහුණු වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද?

 නොමිළේ ලබා දෙන "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාව කොහෙද තියන්නේ?

 කාලාම Android APP එක බාගත කරන්නේ කොහොමද?

 විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලැස්ම කියන්නේ මොකක්ද?

 

මම ව්‍යාපාරිකයෙක්, 

 මම Online Shop එකක් හදන්නේ කොහොමද?

 මම මගේම Customer Base එකක් හදන්නේ කොහොමද?

 මගේ දැන්වීම් කාලාම Market එකට එකතු කරන්නේ කොහොමද?

 මට කාලාමයේ තියන විශේෂ ව්‍යාපාරික අවස්ථා මොනවද? (ව්‍යාපාරික අවස්ථා 25ක්)

 මට ස්ථාවර Customer Base එකක් සකස් කිරීම ගැන විශේෂ පුහුණුක් ලබා ගත හැකිද?

 Quick Login Here