ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 03: ඔබගේ පාරිභෝගිකයන් වශී කරන රහස් 4ක්


ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු පාඨමාලාවේ 03 කොටස

 

කාලාමය කියන්නේ සිංහලයන් අතර භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් කියල ඔබ දන්නවා. ආහාර, භාණ්ඩ, දේශීය නිෂ්පාදන, ඉඩම්, වාහන ආදී බොහෝ දේ දැන් එතැනට එකතු වෙමින් තියනවා. ඔබත් සිංහල ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් පහත ලින්ක් එකේ New බොත්තමෙන් අදම අපිට එකතු වෙන්න.

 

 

 

 

Android APP එක මෙතැනින් බාගත කරන්න

 

කාලාම FAQs 

 කාලාමය යනු කුමක්ද?

 නොමිළේ ලබා දෙන "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාව කොහෙද තියන්නේ?

 කාලාම Android APP එක බාගත කරන්නේ කොහොමද?

 විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලැස්ම කියන්නේ මොකක්ද?

 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව කියන්නේ මොකක්ද?

 කාලාම ප්‍රතිපත්ති හෙවත් ලාංකීය සංස්කෘතික සහ සාමාජිය ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව කියන්නේ මොකක්ද?

 

මම ව්‍යාපාරිකයෙක්, 

  මුලික අලවි සැලැස්මක් සහ "ස්ථාවර Customer Base" එකක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද?

 මම Online Shop එකක් හදන්නේ කොහොමද?

 මම මගේම Customer Base එකක් හදන්නේ කොහොමද?

 මගේ දැන්වීම් කාලාම Market එකට එකතු කරන්නේ කොහොමද?

 මට කාලාමයේ තියන විශේෂ ව්‍යාපාරික අවස්ථා මොනවද? (ව්‍යාපාරික අවස්ථා 25ක්)

 

 

Enter with Facebook Login