අදම පටන් ගන්න ව්‍යාපාරික අවස්ථා 25 ක්!


අපි කාලාම Online Shops සමුහයක් දිවයිනේ සුදුසු සියලුම ප්‍රදේශවල ආරම්භ කර ගෙන යනවා. ඒ ඒ ප්‍රදේශවල සිංහල ජනතාවට අවශ්‍ය භ

 "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාවේ සියලුම කොටස්. 

    

තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ඔබත් කැමතිද?

⇨ පහත අදහස් වලින් ඔබ කැමති භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් තොර ගන්න. 
 ඒ භාණ්ඩ හෝ සේවා මිලදී ගෙන හෝ නොගෙන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න මේ ව්‍යාපාරික ආකෘතිය හොඳින් තේරුම් ගන්න.  

ඔබට මේ ව්‍යාපාරය අර්ධ කාලීනව ආරම්භ කරලා ටිකෙන් ටික දියුණු කරන්නත්  පුළුවන්.

 

 ඔබ දැනටමත් ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? ඔබගේ භාණ්ඩ හෝ සේවා මෙතැන NEW බොත්තමෙන් "අපගේ ජාලයට" එකතු කරන්න.  

  

මේ අවස්ථාවේ කාලාමයට අවශ්‍ය භාණ්ඩ,

- ආයතන වලට දිවා ආහාරය සැපයීම,
- කේක් වර්ග,
- තේ,
- සිංහල රසකැවිලි,
- සිංහල තුන පහ,
- අච්චාරු, චට්නි, ලුනුදෙහි ආදිය,
- කොස් සම්බන්ධ ආහාර හෝ නිෂ්පාදන,
- එළවලු සහ පළතුරු,
- සිල්ලර සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ,
- පළතුරු බිම,
- පළතුරු ආහාර වර්ග,
- කෙටි කෑම,
- හකුරු, පැණි, කිරි හට්ටි, කිතුල් පිටි, කුරක්කන් පිටි ආදිය,
- දිවා රාත්‍රී ආහාර,
- ක්‍රීඩා භාණ්ඩ,
- පාසල් ලිපි ද්‍රව්‍ය,
- නිමි ඇඳුම්,
- සපත්තු සෙරෙප්පු,
- මැටි සහ වේවැල් භාණ්ඩ,
- ලී භාණ්ඩ,
- දේශීය එළවලු සහ පළතුරු පැල වර්ග හෝ දේශීය බීජ වර්ග,
- ගෙදර හදන සබන්, ආයුර්වේද සබන් ආදිය,
- ළදරුවන්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ,

 

 ඔබ දැනටමත් ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? ඔබගේ භාණ්ඩ හෝ සේවා මෙතැන NEW බොත්තමෙන් "අපගේ ජාලයට" එකතු කරන්න.  

  

මේ අවස්ථාවේ කාලාමයට අවශ්‍ය සේවා,

- මුද්‍රණ සහ භාණ්ඩ ඇසුරුම් සේවා, 
- Logo නිර්මාණය සහ වෙළඳ දැන්වීම් නිර්මාණය,  
- ගෙවතු පිරිසිදු කිරීම සහ තණකොළ කැපීම,
- ගෘහ ආශ්‍රිත සියලුම අලුත්වැඩියා සේවා,
- පරිගණක සහ network ගැටළු විසඳීම,
- කුඩා පරිමාණ ප්‍රාදේශීය භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවා (ආහාර, ඇඳුම්, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ආදිය නිවසටම ගෙනවිත් දීම.)
- කාර්යාල ප්‍රවාහන සේවා
- ඇනවුම් සඳහා ඇඳුම්, ඇඳ ඇතිරිලි ආදිය මැසිම,
- කොන්ඩ කැපීම, හැඩ ගැන්වීම ආදී සේවා,

 

අදම ආරම්භ කරන්න.

 ඔබ දැනටමත් ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? ඔබගේ භාණ්ඩ හෝ සේවා මෙතැන NEW බොත්තමෙන් "අපගේ ජාලයට" එකතු කරන්න.  

 


තෙරුවන් සරණයි!

ආචාර්ය බුද්ධික අදිකාරී, සේනා සංවිධානය, කාලාමය.
සිංහල ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.


⇦ Online Shop එකෙක්, ස්ථාවර Customer Base එකක් සහ නොමිළේ ප්‍රචාරණය

 ----//-----
by Dr. Buddika Adikari
B.Sc (Moratuwa), PhD (Surrey, UK)
© Buddika R B Adikari All Rights Reserved.