අදම පටන් ගන්න ව්‍යාපාරික අවස්ථා 25 ක්!


අපි කාලාම Online Shops සමුහයක් දිවයිනේ සුදුසු සියලුම ප්‍රදේශවල ආරම්භ කර ගෙන යනවා. ඒ ඒ ප්‍රදේශවල සිංහල ජනතාවට අවශ්‍ය භ

 

 "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාවේ සියලුම කොටස්. 

    

තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ඔබත් කැමතිද?

⇨ පහත අදහස් වලින් ඔබ කැමති භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් තොර ගන්න. 
 ඒ භාණ්ඩ හෝ සේවා මිලදී ගෙන හෝ නොගෙන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න මේ ව්‍යාපාරික ආකෘතිය හොඳින් තේරුම් ගන්න.  

⇨ ඔබගේ ගැටළු මෙතැනින් මට කියන්න. 

ඔබට මේ ව්‍යාපාරය අර්ධ කාලීනව ආරම්භ කරලා ටිකෙන් ටික දියුණු කරන්නත්  පුළුවන්.

අලුතින්ම ආරම්භ කරන්නත් ඔබගේ තියන ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්නත් මම උදව් කරනවා.

 

 ඔබ දැනටමත් ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? ඔබගේ භාණ්ඩ හෝ සේවා මෙතැන NEW බොත්තමෙන් "අපගේ ජාලයට" එකතු කරන්න.  

  

මේ අවස්ථාවේ කාලාමයට අවශ්‍ය භාණ්ඩ,

- ආයතන වලට දිවා ආහාරය සැපයීම,
- කේක් වර්ග,
- තේ,
- සිංහල රසකැවිලි,
- සිංහල තුන පහ,
- අච්චාරු, චට්නි, ලුනුදෙහි ආදිය,
- කොස් සම්බන්ධ ආහාර හෝ නිෂ්පාදන,
- එළවලු සහ පළතුරු,
- සිල්ලර සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ,
- පළතුරු බිම,
- පළතුරු ආහාර වර්ග,
- කෙටි කෑම,
- හකුරු, පැණි, කිරි හට්ටි, කිතුල් පිටි, කුරක්කන් පිටි ආදිය,
- දිවා රාත්‍රී ආහාර,
- ක්‍රීඩා භාණ්ඩ,
- පාසල් ලිපි ද්‍රව්‍ය,
- නිමි ඇඳුම්,
- සපත්තු සෙරෙප්පු,
- මැටි සහ වේවැල් භාණ්ඩ,
- ලී භාණ්ඩ,
- දේශීය එළවලු සහ පළතුරු පැල වර්ග හෝ දේශීය බීජ වර්ග,
- ගෙදර හදන සබන්, ආයුර්වේද සබන් ආදිය,
- ළදරුවන්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ,

 

 ඔබ දැනටමත් ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? ඔබගේ භාණ්ඩ හෝ සේවා මෙතැන NEW බොත්තමෙන් "අපගේ ජාලයට" එකතු කරන්න.  

  

මේ අවස්ථාවේ කාලාමයට අවශ්‍ය සේවා,

- “සිංහල ඉඩම් පිටට විකිණීම වැළක්වීමේ” ව්‍යාපෘතිය අනුව නිවාස, ඉඩම් හෝ දේපළ විකුණා දීම,
- මුද්‍රණ සහ භාණ්ඩ ඇසුරුම් සේවා, 
- Logo නිර්මාණය සහ වෙළඳ දැන්වීම් නිර්මාණය,  
- ගෙවතු පිරිසිදු කිරීම සහ තණකොළ කැපීම,
- ගෘහ ආශ්‍රිත සියලුම අලුත්වැඩියා සේවා,
- පරිගණක සහ network ගැටළු විසඳීම,
- කුඩා පරිමාණ ප්‍රාදේශීය භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවා (ආහාර, ඇඳුම්, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ආදිය නිවසටම ගෙනවිත් දීම.)
- කාර්යාල ප්‍රවාහන සේවා
- ඇනවුම් සඳහා ඇඳුම්, ඇඳ ඇතිරිලි ආදිය මැසිම,
- කොන්ඩ කැපීම, හැඩ ගැන්වීම ආදී සේවා,

 

අදම ආරම්භ කරන්න.

 ඔබ දැනටමත් ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? ඔබගේ භාණ්ඩ හෝ සේවා මෙතැන NEE බොත්තමෙන් "අපගේ ජාලයට" එකතු කරන්න.  

 


තෙරුවන් සරණයි!

ආචාර්ය බුද්ධික අදිකාරී, සේනා සංවිධානය, කාලාමය.
සිංහල ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.


⇦ Online Shop එකෙක්, ස්ථාවර Customer Base එකක් සහ නොමිළේ ප්‍රචාරණය

 ----//-----
by Dr. Buddika Adikari
B.Sc (Moratuwa), PhD (Surrey, UK)
© Buddika R B Adikari All Rights Reserved.
#Dr_Adikari

 

 

Android APP එක මෙතැනින් බාගත කරන්න

 

කාලාම FAQs 

 කාලාමය යනු කුමක්ද?

 නොමිළේ ලබා දෙන "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාව කොහෙද තියන්නේ?

 කාලාම Android APP එක බාගත කරන්නේ කොහොමද?

 විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලැස්ම කියන්නේ මොකක්ද?

 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව කියන්නේ මොකක්ද?

 කාලාම ප්‍රතිපත්ති හෙවත් ලාංකීය සංස්කෘතික සහ සාමාජිය ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව කියන්නේ මොකක්ද?

 

මම ව්‍යාපාරිකයෙක්, 

  මුලික අලවි සැලැස්මක් සහ "ස්ථාවර Customer Base" එකක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද?

 මම Online Shop එකක් හදන්නේ කොහොමද?

 මම මගේම Customer Base එකක් හදන්නේ කොහොමද?

 මගේ දැන්වීම් කාලාම Market එකට එකතු කරන්නේ කොහොමද?

 මට කාලාමයේ තියන විශේෂ ව්‍යාපාරික අවස්ථා මොනවද? (ව්‍යාපාරික අවස්ථා 25ක්)

 

 

Enter with Facebook Login