Chargers backfield duo may well be least difficult bets within just myth towards Chiefs


As soon as the offense functionality previous Sunday from the Bengals

 

කාලාමය කියන්නේ සිංහලයන් අතර භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් කියල ඔබ දන්නවා. ආහාර, භාණ්ඩ, දේශීය නිෂ්පාදන, ඉඩම්, වාහන ආදී බොහෝ දේ දැන් එතැනට එකතු වෙමින් තියනවා. ඔබත් සිංහල ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් පහත ලින්ක් එකේ New බොත්තමෙන් අදම අපිට එකතු වෙන්න.

 

 


As soon as the offense functionality previous Sunday from the Bengals Cole Christiansen Jersey, it moving in direction of be challenging in direction of perspective any Charger relevance a commence from a a great deal a lot more competitive Chiefs protection.If there every thing I think oneself should really start out, Sad to say, it relocating towards be possibly of the team outstanding backfield individuals: Austin Ekeler and Joshua Kelley.Ekeler results in being the nod as the excellent probable start off because of in the direction of the 19 carries he gained within just 7 days 1 yet Kelley future for reason-line carries retains him alive together with Ekeler Justin Jones Jersey. This activity can naturally obtain out of hand early and significantly switch the sport script within Ekeler desire, nevertheless the Bolts contain been in a position in direction of retain variables finish the past 2 many years therefore one particular can crank out a very good scenario it could possibly transfer possibly path.For your comfort, right here are a few blurbs against diverse tart/sitposts via ESPN personnel and CBS Athletics that involve just one or a lot more Chargers avid gamers.Begins/LoveESPN Matthew Berry Enjoys Austin Ekeler this 7 days versus the Chiefs (ESPN)f the Panthers are completed allowing the stress and anxiety button ranking, may they mail it more than toward all people with Austin Ekeler upon their workers? All people except if me, that is. When myth administrators incorporate been freaking out relating to Ekeler deficiency of passing-match consumption in just 7 days 1 and experiments of Anthony Lynn proclaiming QB checkdowns will be significantly less a portion of the Chargerssport system https://www.lacstoreonline.com/Brandon_Facyson_Jersey-47, I picking towards interest upon the truth that Ekeler Obtained 19 CARRIES inside of 7 days 1 (19!). I sorry, however I don consider the Chargers will say, by yourself understand, we comprise just one of the perfect move-catching jogging backs within soccer, your self comprehend what we really should do? Significantly less passes in the direction of him. The receptions will appear. And I feel it starts off this 7 days towards a Chiefs protection that, simply because the commence of past time, incorporates provided up the greatest having yards in direction of managing backs and the fourth-greatest catches, despite the fact that coughing up 4.95 yards for each deliver ultimate 7 days towards Houston. The Chargers are 8.5-reality underdogs within this a single, consequently hope a great deal of passing for them towards capture up and Ekeler returning toward PPR monster reputation within just 7 days 2.SPN Eric Karabell incorporates Ekeler as the 14th-greatest rated Flex (RB/WR/TE) participant in just 7 days 2. believe that we all concur that a person concentration is uncomfortable, nonetheless search for the Chargers in direction of repair this versus the Chiefs.SPN Mike Clay incorporates the WR/CB matchup of Keenan Allen vs. Chiefs slot corner Antonio Hamilton as a distinguished matchup this 7 days.Sits/HateThe CBS Athletics Employees is not a supporter of Keenan Allen from a Chiefs protection that authorized basically a one passing rating within 7 days 1.And a enormous shocker: Chargers extensive recipient Keenan Allen, who recorded previously mentioned 1,100 yards inside each and every of his ultimate a few seasons, stumbles large-season and doesn even split the greatest 40 at his point.Allen contains been a constant Myth risk in excess of the decades, still the veteran recipient struggled in the direction of take included within the Chargersoffense inside their 7 days 1 victory more than the Bengals https://www.lacstoreonline.com/Bryan_Bulaga_Jersey-55. In just truth of the matter, Allen hauled within exactly 4 receptions for 37 yards with Tyrod Taylor below middle https://www.lacstoreonline.com/Kyzir_White_Jersey-10. At present, Allen and the Chargers will sq. off towards the Kansas Metropolis Chiefs, a employees that gave up simply 1 finding touchdown inside their 7 days 1 earn in opposition to the Houston Texans. He a participant in direction of contemplate positioning upon the bench within 7 days 2 and is squarely out of the WR3 communication. Chargers designate Ingram, Jones towards return versus IR Chargers now consist of 8th select inside of 2021 draft If the period finished nowadays, the Bolts would consist of a top quality choose within April. Chargers Day-to-day Back links: How are oneself opinion the moment the bye 7 days? Your useful resource for all Chargers and NFL information versus over the net https://www.lacstoreonline.com/Mike_Estes_Jersey-24. NFLPA nonetheless thinking of Designs just after research of Tyrod Taylor hurt Nearly anything is nevertheless up in just the air for Taylor and the union Tyree St. Louis Jersey. Can Jerry Tillery perform leap back again right after Chargers bye 7 days? Tillery is made up of struggled whilst inside of a starting up purpose.

Roderic Teamer Jr. Face Mask
https://www.lacstoreonline.com/Dan_Feeney_Face_Mask-133

 

 

Android APP එක මෙතැනින් බාගත කරන්න

 

කාලාම FAQs 

 කාලාමය යනු කුමක්ද?

 නොමිළේ ලබා දෙන "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාව කොහෙද තියන්නේ?

 කාලාම Android APP එක බාගත කරන්නේ කොහොමද?

 විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලැස්ම කියන්නේ මොකක්ද?

 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව කියන්නේ මොකක්ද?

 කාලාම ප්‍රතිපත්ති හෙවත් ලාංකීය සංස්කෘතික සහ සාමාජිය ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව කියන්නේ මොකක්ද?

 

මම ව්‍යාපාරිකයෙක්, 

  මුලික අලවි සැලැස්මක් සහ "ස්ථාවර Customer Base" එකක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද?

 මම Online Shop එකක් හදන්නේ කොහොමද?

 මම මගේම Customer Base එකක් හදන්නේ කොහොමද?

 මගේ දැන්වීම් කාලාම Market එකට එකතු කරන්නේ කොහොමද?

 මට කාලාමයේ තියන විශේෂ ව්‍යාපාරික අවස්ථා මොනවද? (ව්‍යාපාරික අවස්ථා 25ක්)

 

 

15 Views
Enter with Facebook Login