ලෝක නාවික ප්‍රවාහනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ස්ථානගත වීම


"උඹ ලුණු කන්න හරි අපේ ගේ ඉස්සරහින් යන්න එපෑ, වරෙන්කො?" කියල කතාවක්,...

කෙටි සටහන්,...

එක්තරා සිදිදියක් නිසා අපි පොඩිකාලේ අපේ පන්තිභාර උපාලි ප්‍රේමසිරි සර් කියනවා මට මතකයි "උඹ ලුණු කන්න හරි අපේ ගේ ඉස්සරහින් යන්න එපෑ, වරෙන්කො?" කියල ඇතැම් අය තරහ වුනහම අනිත් අයට කියනවා කියලා.

නමුත් හැමෝටම ඒක කියන්න බැහැ. තමන්ගේ ගෙදර හරි තැනක ස්ථානගත වෙලා තියන අයට විතරයි ඒ දේ කියන්න පුළුවන්. මේ ගමන්ම අපේ සර්ව ආදරයෙන් මතක් කරනවා.

ලෝක නාවික ප්‍රවාහනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මොනතරම් වැදගත් විදිහට ස්ථානගත වෙලා තියනවද කියල පහල සටහන දකින කිසිම අන්තර්ජාතික වෙළඳ හෝ ආර්ථික කටයුතු ගැන දැනුමක් නැති කෙනෙකුට උනත් පැහැදිලි වෙනවා.
ඒ බර වචන කටයුතු ඇමතිවරුන්ටත් නොතේරෙනවා වෙන්න බැහැ.

පැහැදිලි සැලසුමකට අපේ වරායන් දියුණු කලොත් අපේ මේ ස්ථානගත වීමත් සතර මහා නිධානයක්ම තමයි.

උපාය මාර්ගිකව වැඩ කරන උගත් බුද්ධිමත් විශේෂයෙන්ම රට පැත්තේ අනාගත දරු පරපුර පැත්තේ හිටගත්ත දක්ෂයෝ කණ්ඩායමකට අපේ වරාය කිහිපයත් ඇති රට ගොඩ ගන්න.

නමුත් එහෙවු රටේ මේවා විකුණනවා නම්, මොන පක්ෂ මොන පාට වුනත් උන්ගේ පරපුරටම සාප වෙනවා,....

- Dr Buddika Adikari -

267 Views
Enter with Facebook Login