කාලාම අපි දෙල්කඳ
  • Restaurants, Food or Eat Outs
  • 27 people like this
ආයුබෝවන්!

රටේ ඇතිව ඇති හදිසි තත්වය නිසා නැවත දැනුම් දෙන තුරු ආපනශාලාව වසා ඇති බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
--------
කෘතීම රසකාරක, වර්ණක, කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය, සෝස් වර්ග, සුප් කැට, මර්මයිට් ආදී කිසිවක් නැතිව, සිංහල තුනපහ වර්ග, ගොරක, සියඹලා, කරපිංචා ආදී ඉතාම ස්වභාවික දෑ පමණක් භාවිතයෙන් ගමේ ගෙදර ආරයට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ජනතාවට ලබා දීම තමයි අපේ අරමුණ.

⭐ Home Delivery Or Pick Up : 0779992118 ⭐
  • All
  • - Restaurants & Eat Out
  • - Bakery Items or Sweets
Enter with Facebook Login